O mně

Jako Freelancer vyvíjím mobilní aplikace na platformě Android, servery a komunikační rozhraní, na které se mobilní aplikace připojují.

Mám zkušenosti s návrhem a tvorbou informačních systémů a aplikací pro nejrůznější klienty (hotely, loděnice, provozovatelé sportovních areálů, obchodní centra, ecommerce, neziskové organizace, atd...)

Vzdělání v oboru

Fakulta Informačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně, magisterský obor Informační systémy (Ing.)

Univerzita Palackého - katedra Informatiky bakalářský program Informatika (Bc.)

Vývoj aplikací

Mobilní vývoj

Nativní Android aplikace v jazyce Kotlin a Java, znalost Material Design for Android, komunikační rozhraní REST API

Informační systémy

Vývoj v jazyce Java, využití frameworku Spring(Spring Boot, Spring Security, Spring Data), Hibernate. Aplikace běžící na serverech Tomcat, Jetty. Napojení na databáze PostgreSQL, MySQL, Oracle.

Výběr z referencí

Kontakt

Olomouc, CZ